Planning

Een blik vooruit

De Gemeente Nijmegen is gestart met het bouwrijp maken van de Stelt-Zuid. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met Waterschap Rivierenland. Op de website van de Stelt-Zuid leest u het meest actuele nieuws over de voortgang van het bouwrijp maken.

Globale verkoopplanning woningen Lents Buiten:

  • Planontwikkeling – eerste helft 2019
  • Start verkoop boomgaard- en dijkwoningen – September 2019
  • Start verkoop appartementen – November 2019
  • Start bouw – juni 2020
  • Oplevering en wonen – eind 2021
Deel deze pagina: